Počeo da se primenjuje novi Zakon o zaštiti potrošača
I NAŠI KUPCI KAO EVROPSKI


Rubrika: SAT Plus 351
Datum izdavanja: 25.09.2014

Kako će tržišna inspekcija opet moći da nam pomaže, šta je prodavac dužan da uradi kad kupac podnese reklamaciju i da li i novi automobil može da se zameni ako se pokvari.
Najzad je i zvanično počela primena dugo najavljivanog novog Zakona o zaštiti potrošača, koji bi i našim građanima trebalo da obezbedi prava kakva kupci i korisnici raznih usluga u evropskim zemljama već odavno uživaju. Da li će tako i biti, najviše zavisi upravo od primene u praksi jer su nova pravila zaista napisana tako da štite sve potrošače, pa i kupce automobila i auto-delova, ali je pitanje da li će se u realnosti i sprovoditi. Evo kratkog podsećanja na neke od najvažnijih novina koje ovaj zakon donosi, a koje bi trebalo da obraduju sve naše građane…