Policija u službi građana
OTVORENA VRATA ZA ŽALBE NA POLICIJU


Rubrika: SAT Plus 372
Datum izdavanja: 16.07.2015.

Ima li uopšte svrhe žaliti se na saobraćajnu policiju, kome i kako uputiti pritužbu i kakve dokaze treba prikupiti. Gde i kako se sve može podneti žalba, kakva je dalja procedura i šta će se dogoditi ako žalba bude odbijena. Da li saobraćajci mogu da nas zaustavljaju gde i kako im padne na pamet ili se moraju pridržavati određenih pravila, koja su to pravila i šta možemo ako ih se ne pridržavaju. Među našim građanima već odavno postoji uvreženo mišljenje da vozač koji smatra da su mu povređena prava prilikom kontrole u saobraćaju nema nikakve šanse ako hoće da se žali na rad ili ponašanje saobraćajca koji ga je kontrolisao i da su takvi pokušaji unapred osuđeni na neuspeh. Upravo to su nedvosmisleno potvrdili i rezultati ankete koju je sprovela revija SAT Plus. Više od polovine ispitanih vozača, čak 53 odsto, smatra da se uopšte ne treba žaliti jer je to samo gubljenje vremena i misle da se time ništa ne može postići…