Povlastice za određene kategorije vozila
BESPLATNA PUTARINA


Rubrika: SAT Plus 338
Datum izdavanja: 27.03.2014

Prema Zakonu o javnim putevima, pojedine kategorije korisnika (pravna i fizička lica) imaju pravo na besplatno korišćenje autoputa. U 2013. JP Putevi Srbije izdalo je nešto više od 11.000 godišnjih besplatnih dozvola. Osim ovih dozvola, postoje i posebne kategorije korisnika čija su vozila trajno oslobođena plaćanja naknade
Autoput u poređenju sa klasičnim saobraćajnicama ima mnogobrojne prednosti. Pre svega, to su visoka bezbednost svih učesnika kao i skraćeno vreme putovanja. Međutim, kao i svugde u svetu, taj komfor mora da se plati, pa je tako i u Srbiji. Naplata putarine danas se obavlja na 630 km autoputeva, i to uglavnom na deonicama duž Koridora 10. Kada budu završeni neki nacionalni autoputevi (Beograd–Čačak i Pojate Kraljevo – Čačak) i za njihovo korišćenje vozači će morati da plaćaju posebnu naknadu. Prošle godine Javno preduzeće Putevi Srbije od drumarine je ostvarilo prihod od 14,7 milijardi dinara (skoro 130 miliona evra), i to je najveći i najvažniji izvor finansiranja ovog preduzeća. Osim kritika na visinu putarine, u javnosti se često mogu čuti i mišljenja da bi prihod bio daleko veći da nema mnogo onih koji su oslobođeni ovog nameta…