Pravila preticanja i obilaženja
KAD MOŽE PREKO PUNE LINIJE


Rubrika: SAT Plus 320
Datum izdavanja: 18.07.2013.

Pod kojim okolnostima je dozvoljeno obilaziti preko pune linije i šta o tome znaju vozači, a šta sudije. Kako je prošao naš čitalac zato što nije znao da rastumači šta piše u propisima

 

Da li je dozvoljeno obilaženje preko pune linije? Većina bi automatski odgovorila sa ne, kao što su pokazali i rezultati ankete koju smo napravili među vozačima. Ali odgovor je zapravo drugačiji budući da obilaženje nije isto što i preticanje, jer tu zapravo prolazite pored vozila koje stoji. U Zakonu o bezbednosti saobraćaja piše da je obilaženje preko pune linije dozvoljeno ako se time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i kad na putu ima dovoljno mesta za izvođenje te radnje. Nažalost, u Članu 55 to nije baš ovako jasno napisano, pa ne čudi što mnogi ne znaju za ovo pravilo. Međutim, neznanje vozača možda i nije toliko strašno, mada ćete dalje u ovom tekstu videti da može biti, ali je veoma zabrinjavajuće ako to ne znaju i oni koji bi trebalo da znaju – policajci i sudije Prekršajnog suda…