Predrasude koje ugrožavaju bezbednost
ZIMSKI PNEUMATICI SU OPASNI LETI


Rubrika: SAT Plus 365
Datum izdavanja: 09.04.2015.

Vožnja sa zimskim pneumaticima leti ugrožava bezbednost, jer oni svojim svojstvima ne odgovaraju toplim vremenskim uslovima i vrelom asfaltu. Razlika između letnjih i zimskih pneumatika nije samo u obliku šare, već pre svega u smeši od koje su napravljeni, pa je svaki od njih bezbedan samo u uslovima za koje je konstruisan. Kolika je ušteda ako se više sezona koristi samo jedan set pneumatika, a koliko košta njihovo redovno menjanje?
Nije samo vožnja sa letnim pneumaticima zimi opasna, već je podjednako nebezbedno i kada se vozi sa zimskim gumama po toplom vremenu. Doduše, dok zakon propisuje kada su zimski pneumatici obavezni (Član 113. Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima), ne postoji propis koji obavezuje vozače da tokom godine moraju da koriste letnje. Dakle, propisano je kada vozači moraju da voze zimske gume, ali im je ostavljeno da sami odluče da li će nakon prvog aprila da ih zamene za letnje, a to može da bude i te kako opasno…