Priručnik za polaznike auto-škola i mlade vozače
SVI ODGOVORI NA PITANJA IZ TESTOVA


Rubrika: SAT Plus 308
Datum izdavanja: 31.01.2013

Pred vama je drugo izdanje zbirke odgovora na svih 2.308 pitanja iz novih testova za polaganje vozačkih ispita, koja bi trebalo da olakša život polaznicima auto-škola. Osim što vam pružamo tačne odgovore na sva pitanja, posebno smo se potrudili da uz svaki odgovor navedemo i član i stav zakona gde se on nalazi. Želja nam je da svima koji zaista žele da nauče saobraćajne i druge propise pomognemo da to urade na studiozan i temeljan način, a ne samo da, kao što se mnogi trude, napamet uče odgovore bez objašnjenja. Dakle, pred vama je ne samo zbirka već udžbenik za vašu bezbednost.

Novi testovi za polaganje teorijskog dela vozačkog ispita sa više od 2.300 pitanja izazvali su dosta polemike u stručnoj javnosti jer je veliki broj pitanja bio nejasno ili neprecizno formulisan, a u nekim slučajevima čak ni obrazloženja u samim propisima nisu dovoljno jasna. Međutim, predstavnici MUP-a su prihvatili i uvažili sve sugestije koje su im u vezi sa tim u međuvremenu dostavili stručnjaci iz auto-škola, predstavnici revije SAT Plus i Nacionalne vozačke akademije, i na osnovu tih sugestija načinili izmene u pojedinim pitanjima i odgovorima.

Otklonjene su sve slovne, logičke i druge greške, a istovremeno, jedan deo pitanja iz grupe 6 (Osnove bezbednosti) od broja pitanja 171 do 182, prebačena su u grupu 2 (Pravila saobraćaja) i sada nose brojeve od 782 do 793. Sve te izmene, uz potvrdu i saglasnost predstavnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije nadležnih za ovu oblast, ekskluzivno objavljujemo u ovom obnovljenom dodatku, uz napomenu da izmenjena i dopunjena pitanja tek treba da se pojave u testovima. To zapravo znači da ovde na jednom mestu možete pročitati sve ono što trenutno važi i što će uskoro važiti kad MUP zvanično promeni pitanja na teorijskom delu vozačkog ispita. Ukratko, pred vama su svi mogući, provereni i najkompletniji odgovori na pitanja iz testova koje u ovom trenutku ne možete pronaći ni na jednom drugom mestu.

Verujemo da će ovaj besplatni dodatak na 84 strane biti od velike koristi polaznicima auto-škola, a kao i u prethodnom izdanju, uz svaki odgovor navodimo i član i stav zakona u kojem se on nalazi. Na taj način svako ko želi da zaista nauči saobraćajne propise, može na licu mesta proveriti da li je neki odgovor tačan i gde i kako to piše u zakonu.

GDE SU PITANJA

Sva pitanja iz novih testova nalaze se na internet stranici MUP-a na adresi www.mup.gov.rs, odakle se mogu odštampati ili preuzeti u PDF formatu. Podeljena su na sedam oblasti: pravila saobraćaja, saobraćajna signalizacija, vozači, vozila, osnove bezbednosti, posebne mere i posledice nepoštovanja propisa. Sama pitanja ne prenosimo u celini jer je njihovo korišćenje u ove svrhe zabranjeno, a i obim štampanja prevazišao bi mogućnost da se takvo izdanje uz reviju SAT Plus nađe kao besplatan poklon.

DESETKA PLUS NA VAŽNOM ZADATKU

Stručnjaci auto-škole Desetka plus iz Beograda postarali su se da sva teoretska pitanja dobiju tačne odgovore koje prenosimo ovde. Ali, i pored njihovog iskustva bilo je pitanja za koja smo morali da se obratimo i MUP-u. Za razliku od pokušaja nekih auto-škola da kandidatima pruže samo tačne odgovore, u Desetki plus opredelili su se da pomognu i oznakama delova zakona gde se odgovori zaista nalaze. To je ujedno i dobar način da čitaoci ovog dodatka sami provere tačnost jer kod više od 2.300 odgovora nepreciznosti su uvek moguće.

KAKO ČITATI ODGOVORE

Broj iz prve kolone u tabeli predstavlja grupu (gledano po grupama na sajtu MUP-a) kojoj pitanje pripada. U drugoj koloni je broj samog pitanja, zatim sledi tačan odgovor i na kraju napomena sa objašnjenjem u kojem članu zakona ili nekog od pravilnika se on nalazi. Dakle, izaberete konkretno pitanje iz prve dve kolone, pogledate odgovor i, da biste bili sigurni, proverite gde to u propisima piše.

Pomenutih sedam grupa pitanja obeležili smo na sledeći način:

2

pravila saobraćaja

3

saobraćajna signalizacija – znakovi

4

vozači

5

vozila

6

osnove bezbednosti

7

posebne mere

8

posledice nepoštovanja propisa

Značenje (legenda) napomene

iz poslednje kolone:

Prvo slovo upućuje na konkretan propis, a zatim slede član, stav, a negde i tačka u kojoj se odgovor nalazi.

Z

Zakon o bezbednosti saobraćaja

S

Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji

O

Pravilnik o znacima koje daju ovlašćena lica

D

Pravilnik o obeležavanju vozila za prevoz dece

V

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima

UV

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača

T

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa

P

Pravilnik o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja

Primer Z-20-1-3:

Z

ZOBS

20

Član

1

stav

3

tačka