Problemi pri uvozu korišćenih automobila
OPET CARINA NA EVROPSKE POLOVNJAKE


Rubrika: SAT Plus 388
Datum izdavanja: 25.02.2016.

Kako i zašto se našim građanima zbog jednog administrativnog problema uskraćuje pravo na oslobađanje od plaćanja carine za vozila proizvedena u Evropi. Za svako vozilo koje se uvozi u Srbiju bez takozvanog EUR 1 dokumenta, mora da se plati 12,5% carine iako je očigledno proizvedeno na teritoriji EU. Da li postoji drugo rešenje i šta kaže carina. Mnogi ljubitelji automobila su sa radošću dočekali 1. januar 2013. godine kada je i zvanično počela liberalizacija uvoza polovnih automobila proizvedenih na teritoriji Evropske unije. U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je naša zemlja potpisala još 2008, carinske stope na evropske automobile su posle pet godina postepenog smanjivanja najzad ukinute, što je omogućilo povoljniju nabavku vozila iz inostranstva.