Problemi sa neispravnim saobraćajnim i vozačkim dozvolama
KAKO DA NE PLATITE GREŠKU


Rubrika: SAT Plus 375
Datum izdavanja: 27.08.2015.

Ukoliko vam bude izdata saobraćajna ili vozačka dozvola sa nekim netačnim podatkom, vađenje nove ne morate da platite iz sopstvenog džepa jer je jasno da je grešku napravio neko drugi. Šta treba da radite ako se nađete u takvoj situaciji i kome da se obratite kako biste izbegli nepotreban trošak. Pojedinim vozačima izdate su saobraćajne ili vozačke dozvole sa pogrešnim podacima, o čemu svedoče pisma koja su iz različitih gradova stizala u našu redakciju. To nije ništa neobično jer se, pogotovo na saobraćajnim dozvolama, nalazi mnoštvo podataka o brojevima šasije, boji, imenu i matičnom broju vlasnika, datumu prve registracije itd. Ali svakako da je neobično i da nije baš normalno kada takve greške moraju da plate sami vozači iako je potpuno jasno da ih je napravio neko drugi. Nažalost, u većini slučajeva se baš to dešava od kako je pre nekoliko godina počelo izdavanje novih saobraćajnih dozvola koje se izrađuju u formi inteligentne kartice sa ugrađenim čipom…