Problemi sa servo-upravljačkim sistemom
KADA OKREĆEŠ, A NE SKREĆEŠ


Rubrika: SAT Plus 327
Datum izdavanja: 24.10.2013

Čest problem kod upravljačkog sistema sa servo-uređajem jeste kvar zupčaste letve, ali brige zadaje i pumpa za hidrauličnu tečnost. U razgovoru sa iskusnim majstorima otkrivamo kako se ovi delovi popravljaju, kada se moraju zameniti, koliko sve to može da košta, kako na vreme prepoznati nevolju i šta vozač može i sam da uradi

Savremeni automobili danas se ne mogu ni zamisliti bez servo-uređaja. Sam sistem postoji decenijama, a prve ideje kako da se olakša zakretanje točkova nastale su još početkom prošlog veka, ali se, ipak, većina vozača „koliko juče“ obučavala na modelima bez ovog pomagala. Zahvaljujući servo-asistenciji, upravljačem se lako rukuje i kada vozilo stoji u mestu. Tačnije, ono što otežava zakretanje upravljača zapravo je trenje pneumatika o podlogu. Servo-upravljač te muke umanjuje tako što stvara dodatnu silu koja pomaže vozaču da zakrene upravljač…