Redakcija revije SAT Plus proverila stanje na benzinskim pumpama
KAKO DIZEL PODNOSI HLADNOĆU


Rubrika: SAT Plus 413
Datum izdavanja: 09.02.2017.

Na inicijativu redakcije TV emisije SAT i revije SAT Plus, prvi put posle više godina provereno je koliko je dizel-gorivo na našim pumpama otporno na niske temperature. U saradnji sa tržišnom inspekcijom, uzorci su uzeti na prodajnim mestima najvećih naftnih kompanija u Srbiji. Šta je pokazala laboratorijska analiza? Da li su svi uzorci zadovoljili standard i kolika je najniža zabeležena tačka filtrabilnosti? Kako kupci sami mogu da saznaju koliko je gorivo otporno na hladnoću. Većina vozača verovatno je i ranije znala da je dizel-gorivo osetljivo na hladnoću, ali kolika je zaista ta osetljivost gotovo niko nije ni znao ni razmišljao, jer sa time prethodnih godina nije bilo problema.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 413 na stranama 17-19