Remontovani delovi
CENA MANJA, A KVALITET ISTI


Rubrika: SAT Plus 363
Datum izdavanja: 12.03.2015.

Da li remontovani delovi mogu da budu jednako pouzdani kao novi? Koliko može da se uštedi zahvaljujući „osveženim“ delovima? Za koje delove je remontovanje prihvatljivo, a za koje nije? Da li obnovljeni deo može da bude bolji od novog? Koji proizvođači nude industrijski remontovane delove i sa kolikom garancijom.
Kada dođe vreme da se neki deo na automobilu zameni, mnogi će pokušati da smanje izdatke tako što će potražiti u kojoj prodavnici mogu jeftinije da kupe novi deo. Postoji međutim još jedna mogućnost da se uštedi, a to je remont. Remontovani delovi, ili remont, se baš ne nude na svakom ćošku, ali uz malo truda mogu se pronaći. Međutim, većina vozača se pita da li je pametno koristiti takve delove. Budući da nisu novi, postoji sumnja da nisu pouzdani i da bi uštedu koju donose ubrzo mogli da „naplate“ novim kvarom i odlaskom u servis. Još važnije pitanje je da li je bezbedno koristiti ih, jer otkazivanje, recimo, nekog dela kočnica može da izazove ozbiljnu opasnost…