Saobraćajni znaci u neskladu sa propisima
ĆIRILICA NA ČEKANJU


Rubrika: SAT Plus 347/348
Datum izdavanja: 31.07.2014

Duž Koridora 10 i na najvažnijim magistralnim pravcima u zemlji još uvek stoji veliki broj saobraćajnih znakova koji nisu u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama i Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji.
Saobraćajna signalizacija na našim putevima nije uvek idealna. Mnogo je znakova koji zbog dotrajalosti materijala, vremenskih nepogoda ili vandalizma građana, nisu više u punoj funkciji. Zbog toga putari godišnje zamene oko 10.000 znakova. Osim toga, od pre četiri godine na snazi je novi Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji, što je dodatni posao za putare jer sve znakove koji nisu u skladu sa ovim aktom treba zameniti, čak i ako su još u dobrom stanju, ali i postaviti nove koji se prvi put uvode na naše puteve…