Specijalni ispit PP aparata
JEDAN MINUT ZA BORBU SA POŽAROM


Rubrika: SAT Plus 320
Datum izdavanja: 18.07.2013.

Požar u motornom prostoru može za svega nekoliko minuta da se proširi širi po celom vozilu, ali se tragedija može sprečiti ako je pri ruci protivpožarni aparat. Da li jedan mali PP aparat zaista može pomoći kada se zapali automobil i na koji način pravilno treba gasiti požar

Mnogi vozači u Srbiji se protivpožarnog aparata sete tek kada treba da putuju automobilom u neku od zemalja po čijem zakonu je on obavezan, a i tada na njega gledaju kao na nužno zlo. Podsećamo, svako ko namerava da letuje u Grčkoj ili Bugarskoj pre puta mora da ga nabavi. Oni čiji su automobili opremljeni TNG uređajem, PP aparat moraju imati i za ulaz u Makedoniju ili Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njega bi trebalo da imate u vozilu makar i ne putovali nikuda. Da posedovanje protivpožarnog aparata nije tek neki običan hir ili izbijanje novca iz džepa, podseća podatak da se u našoj zemlji svake godine povećava broj zapaljenih automobila na drumovima, a pritom je reč samo o onim slučajevima koji su zabeleženi…