Specijalni test auto-kamera
KOLIKO PARA, TOLIKO DETALJA


Rubrika: SAT Plus 359
Datum izdavanja: 15.01.2015

Naša revija je već pisala o tome da li u našoj zemlji ima svrhe ugrađivati auto-kamere u vozila, koliko precizno one mogu da zabeleže saobraćajne prekršaje i da li se takvi dokazi mogu iskoristiti na sudu kada dođe do saobraćajne nezgode. Sada smo se još jednom osvrnuli na njih, istražujući kakvi se sve modeli prodaju na domaćem tržištu i koliko su efikasni.
Kamere za automobile su za kratko vreme postale veoma popularne u svetu, a i domaći vozači se interesuju kako one rade, kako se montiraju u vozilo i pre svega da li su ovi uređaji korisni u automobilu – šta mogu da zabeleže i koliko kvalitetno. Svojevremeno, revija SAT Plus je već pisala o tome da li se snimak auto-kamera može koristiti kao eventualni dokaz na sudu. Tada smo pisali da su snimci auto-kamera slični bilo kom drugom potencijalnom dokazu – na sudu mogu da imaju težinu ako se dokaže da su autentični i ako se slažu sa ostalim detaljima koji su otkriveni tokom istražnih radnji. Ukratko, ako niste krivi za udes, a na snimku se jasno vidi šta se desilo, to može biti dovoljno za vašu odbranu, a posebno za lakše pronalaženje krivca ako je on pobegao sa lica mesta.