Specijalni test sredstva za uklanjanje ulja
PRAH, A KRPU MENJA


Rubrika: SAT Plus 366
Datum izdavanja: 23.04.2015

Na domaćem tržištu pojavilo se novo sredstvo koje je u stanju da sa bilo koje podloge efikasno očisti ulje pa i druge tečnosti poput nafte, benzina i antifriza, a da ne ostavi fleku na površini po kojoj je prosuto. Namenjeno je pre svega za servise, a mi smo proverili koliko je zaista efikasno, šta se sve može očistiti njime, kako se koristi, ali i koliko košta.
Barice ulja, stare tamne fleke na podu, i druge masne površine nisu retkost u automobilskim servisima, ali i garažama i parkinzima. Majstori znaju koliko je teško očistiti prosuto korišćeno ulje, kao i rashladne tečnosti, kočiono ulje, benzin ili naftu. Tradicionalno, to se čini tako što se fleke posipaju piljevinom, novinama ili peskom. Iako pesak i piljevina pokupe dobar deo ulja, oni nisu potpuno efikasni, pa će nakon toga na podu gotovo sigurno biti ostataka koje treba čistiti krpom, a verovatno je da će i pored sve muke na kraju ostati i fleka.