Šta ako vam neopravdano odnesu automobil
KADA I KAKO „PAUK“ VRAĆA NOVAC


Rubrika: SAT Plus 367
Datum izdavanja: 07.05.2015.

Iako se ne dešava tako često, bilo je slučajeva da Parking servis odnese vozilo koje uopšte nije bilo nepropisno parkirano. Kome u takvim situacijama vozači treba da se žale i kako mogu dobiti natrag novac koji su morali da uplate kako bi preuzeli svoj automobil?
Parkirali ste na mestu gde je to dozvoljeno, a onda ste posle izvesnog vremena shvatili da se vaše vozilo ne nalazi tamo gde ste ga prethodno ostavili, odnosno da ga je odneo „pauk“. U celoj situaciji, po vas je najgore to što, pri preuzimanju vozila, morate da platite „uslugu“ odnošenja – bez obzira na to što je reč o tuđoj grešci. Jednostavno, dok ne platite odnošenje, radnici Parking servisa nemaju ovlašćenje da vas puste da preuzmete vaše vozilo. Međutim, ako su oni pogrešili, pa se utvrdi da se zaista radi o neosnovanom uklanjanju vozila, koje je bilo parkirano u skladu sa propisima, svakako da imate pravo na povraćaj potrošenog novca.