Šta donose izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja
ZA ŠTA ĆE SE ODUZIMATI VOZILA


Rubrika: SAT Plus 356
Datum izdavanja: 04.12.2014

Zbog kakvih prekršaja će vozačima biti trajno oduzimana vozila, šta će se smatrati nasilničkom vožnjom, a šta manjom materijalnom štetom i za koga će važiti nova ograničenja? Kako se menjaju pravila o prevozu dece, kakve će obaveze imati biciklisti i motociklisti.
Tokom prošle i ove godine više puta je najavljivana priprema novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, ali kako sada stvari stoje, najverovatnije da do toga neće doći i da će postojeći zakon iz 2009. biti samo izmenjen i dopunjen. Međutim, reč je o temeljnim izmenama, koje bi trebalo da unaprede razne oblasti i smanje stradanja mladih vozača, da uvedu red na tehničkim pregledima, ali i da omoguće oštrije kažnjavanje bahatih vozača koji prave one najteže prekršaje ugrožavajući i svoju i tuđu bezbednost…