Šta donosi novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
LIZING I AUTO-KREDIT PO NOVIM USLOVIMA


Rubrika: SAT plus 364
Datum izdavanja: 26.03.2015

Šta sve mora da sadrži ugovor o lizingu i kreditu i koje se sve informacije moraju pružiti potencijalnom klijentu. Odobrenje i otplata ubuduće po istom kursu. Kome se i kako treba žaliti na nekorektno ponašanje banke ili lizing kuće. Da li će ubuduće svi morati da nude pozajmice u dinarima. Pod kojim uslovima će banke smeti naknadno da menjaju ugovore i kako će se vršiti prevremena otplata.
Krajem prošle godine donet je novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je već stupio na snagu ali će njegova zvanična primena početi šest meseci nakon stupanja na snagu, dakle 26. juna. Ukoliko se sve njegove odredbe u praksi zaista budu primenjivale, ovaj propis bi definitivno mogao da omogući znatno veća prava i bolji položaj građana koji se budu zaduživali kod banaka ili lizing kuća. Jednostavno, neke obaveze finansijskih institucija su dodatno precizirane, izvesna pravila su jasno definisana i ako ih se oni koji daju zajmove budu pridržavali, biće mnogo manje razloga za nezadovoljstvo i prigovore klijenata koji su prethodnih godina bili prilično česti.