Šta je donela modernizacija u radu auto-škola
BEZ KOMPJUTERA VIŠE NEMA DOZVOLE


Rubrika: SAT Plus 386
Datum izdavanja: 28.01.2016.

Predstavnici auto-škola žale se da im je prelazak na elektronski načni rada otežao i usporio poslovanje, dok u MUP-u tvrde da je sve u redu i da su u pitanju samo početne poteškoće koje će brzo biti prevaziđene. Šta se dešava kad se ispit ne održi zbog tehničkih problema i kako prolaze kandidati koji ne umeju da se služe računarima. Kao što je poznato, od 1. januara ove godine uveden je novi elektronski sistem organizacije vozačkih ispita i počelo je elektronsko vođenje evidencije o kandidatima. Cilj ovakve modernizacije jeste da se rad u auto-školama olakša, da se podigne na viši nivo i da se onemoguće bilo kakve greške i zloupotrebe. Na primer, sistem više ne dozvoljava da na ispit izađe kandidat koji nije ispunio sve propisane uslove, niti da umesto njega neko drugi polaže, a teorijski deo ispita odvija se pred policijskim kamerama, pa oni koji ne znaju tačne odgovore ne mogu da računaju na pomoć instruktora.