Šta kad se desi nezgoda jer nema signalizacije
KO JE KRIV KAD FALE ZNAKOVI


Rubrika: SAT Plus 357/358
Datum izdavanja: 18.12.2014

Svake godine na državnim putevima i ulicama se ukrade ili namerno ošteti oko 20.000 saobraćajnih znakova. Zbog nečijeg lopovluka i bahatosti vozači se dovode u opasnost jer se kradu i znakovi na raskrsnicama pa dolazi do nezgoda. Proverili smo ko u tom slučaju plaća naknadu oštećenim vlasnicima.
Srpski putevi su takvi kakvi jesu i dok se ne pronađu stabilni izvori finansiranja vozićemo se po zakrpljenom kolovozu sa izbledelom signalizacijom. Putari su navikli na nemaštinu, ali kažu da im veliki problem predstavljaju bahati lopovi koji kradu saobraćajne znakove. Stručnjaci upozoravaju da se ovakvim ponašanjem opasno ugrožavaju životi vozača i putnika, posebno ako su znakovi nestali sa raskrsnice. Tako na primer, zbog ukradenog znaka „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao), vozači mogu lako da se zbune, a neretko dolazi i do saobraćajne nezgode…