Šta kad udarite divljač na putu
KO PLAĆA ŠTETU ZBOG SUDARA


Rubrika: SAT Plus 331/332
Datum izdavanja: 19.12.2013

Ko je odgovoran ako na putu naletite na divlju životinju, a ko ako udarite u domaću. Kako pravo na nadoknadu štete zavisi od vrste puta na kojem je došlo do sudara. Kada vlasnik automobila ostaje bez odštete

Učesnici u saobraćaju obično su vozila i pešaci, ali ponekad se na putu nađu i životinje. Ne toliko zaprežne kojih još ponegde ima, već životinje koje su se greškom našle na kolovozu – pas koji pretrčava ulicu, ili, recimo, divlja svinja koja je istrčala iz šume na put. Nažalost, takvi susreti često završavaju sudarom sa relativno teškim posledicama, i po životinju i po automobil. Šteta na vozilu često iznosi više stotina evra, pa je za vlasnika osnovno pitanje da li ima pravo na odštetu i kako da do nje dođe…