Šta kažu oni koji proveravaju benzinske pumpe širom Srbije
INSPEKTORI HVALE MARKIRANJE


Rubrika: SAT Plus 357/358
Datum izdavanja: 18.12.2014

U Srbiji se već skoro godinu dana za kontrolu tržišta naftnih derivata koriste markeri, specijalne supstance koje se dodaju u sve gorivo koje legalno dolazi iz uvoza ili domaće proizvodnje. Ako se kasnije pri kontroli utvrdi da u gorivu nema propisane koncentracije markera, to je znak da je bilo nekih malverzacija.
Uvođenjem markiranja značajno se promenio i način rada tržišnih inspektora, a jedna od novina je da se za njih redovno organizuju obuke. Na njima članovi Konzorcijuma koji čine kompanije SGS Beograd (član Konzorcijuma zadužen za pružanje usluge markiranja), Autentiks (proizvođač markera i uređaja za detekciju markera) i Nanoinspekt (distributer Autentiksa za tržište Srbije), sa tržišnim inspektorima razmatraju dosadašnje rezultate, analiziraju mesta za korekcije i mogućnosti za poboljšanja, uz upoznavanje inspektora sa tehničkim detaljima i načinom upotrebe opreme. Jednoj takvoj obuci prisustvovala je i ekipa revije SAT Plus, a posebno nas je zanimalo kakva su dosadašnja iskustva sa terena i koliko se ona razlikuju od ranijih…