Šta sve donose izmene Zakona o prekršajima
BEZ DOKAZA VIŠE NEMA PREKRŠAJA


Rubrika: SAT Plus 383
Datum izdavanja: 17.12.2015.

Uvođenjem načela dokazivanja, sankcije za saobraćajne prekršaje se više neće izricati ukoliko se ne dokaže da je vozač zaista kriv, što znači da on više neće morati da se brani od optužbi, nego će policija morati da dostavi dokaze o krivici. Koje će dokaze sud uzimati u obzir i da li će ono čuveno policijsko „neposredno opažanje“ i dalje biti dovoljan dokaz da se vozač proglasi krivim. Zašto sudije uvek više veruju policajcu nego vozaču i zašto se podrazumeva da ovlašćeno službeno lice govori istinu, a da običan čovek laže? Zašto njihova reč ima veću težinu od naše kad se zna da su i saobraćajci samo ljudi i da možda ni oni ne govore uvek istinu?