Šta sve utiče na bezbednost saobraćajnica
KAKO IZGLEDA PUT SA PET ZVEZDICA


Rubrika: SAT Plus 401
Datum izdavanja: 25.08.2016.

Iako mnogi vozači misle da bezbednost puta zavisi od kvaliteta kolovoza i saobraćajne signalizacije, to su samo dva važna, ali ne i jedina pokazatelja. Već 15 godina postoji program EuroRAP/iRAP koji se bavi ocenjivanjem uticaja puta i okoline na dešavanje saobraćajnih nezgoda i težinu posledica. Iako je Srbija osam godina deo tog globalnog projekta, stanje naših puteva je i dalje na niskom nivou bezbednosti. Na svetskim putevima godišnje gine više od 1,2 miliona ljudi, a oko 50 miliona biva povređeno.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 401 na stranama 60-61.