Šta vozači kažu o tečnom naftnom gasu
VEĆINA ZADOVOLJNA GASOM


Rubrika: SAT Plus 372
Datum izdavanja: 16.07.2015.

Koliko se uz sadašnje cene atesta i TNG-a isplati korišćenje ovog goriva? Da li je više vozača koji bi izbacili plinsku instalaciju ili onih koji bi je i sada ugradili? Kakvo je mišljenje o samom gasu i atestima na svakih pet godina. Rast cene TNG-a i troškova za ateste u poslednjih nekoliko godina doveo je do toga da se danas mogu čuti različita mišljenja o ovom gorivu. Neki smatraju da je neisplativo, čak ima i onih koji postojeće uređaje demontiraju iz vozila, a sa druge strane, veliki broj vozača svakodnevno koristi gas, a servisi za ugradnju uređaja i dalje imaju posla (iako manje nego ranije). Da bismo došli do preciznijeg podatka o tome kakvo je raspoloženje o TNG-u u Srbiji, revija SAT Plus napravila je anketu među vozačima koji ga koriste. Osim direktnog pitanja o uštedi, postavili smo još neka koja posredno, ali verno daju predstavu o tome…