Šta vozači treba da znaju o kočnicama
KADA ŠTEDNJA ODNOSI ŽIVOTE


Rubrika: SAT Plus 320
Datum izdavanja: 18.07.2013.

Da li su svi diskovi i pločice isti? Zbog čega je važno da se diskovi prave od kvalitetnog materijala? Koje su moguće posledice korišćenja nekvalitetnih pločica? Da li vozač može da pokvari kočnice?

U poređenju sa recimo, motorom, kočnice izgledaju kao prilično jednostavan uređaj – nemaju mnogo delova, naročito pokretnih, i u njima se, bar naizgled, ne dešavaju nikakvi naročiti fizički ili hemijski procesi. Ipak, to ne znači da su imune na probleme, o čemu govore i iskustva nekih naših čitaca, koji se žale da im kočnice vibriraju, cvile, ili se, recimo, kočioni diskovi prebrzo troše. Budući da je reč o veoma važnom sklopu od kojeg možda i u najvećoj meri zavisi bezbednost vozača i putnika, odgovore na sva važna pitanja o kočnicama potražili smo od kompetentnih stručnjaka. Sagovornik nam je bio Boris Mićunović iz beogradskog ogranka Bošove fabrike koja sa po više od 1.000 dimenzija diskova i pločica, pokriva oko 95 odsto svih modela automobila koji se prave u svetu i isporučuje ih gotovo svim proizvođačima za prvu ugradnju…