Stop zagađivanju životne sredine
SANKCIJE ZBOG ODBAČENIH AUTOMOBILA


Rubrika: SAT Plus 370
Datum izdavanja: 18.06.2015.

Odlagalo se godinama i sad, kad im vreme nije, na udar propisa dolaze najsiromašniji vozači – najavljuje se kažnjavanje vlasnika koji budu ostavljali neupotrebljiva i neregistrovana vozila na javnim površinama. I ne samo to, stara vozila više nećemo smeti da prodajemo ni u delovima nego ćemo morati da ih predamo na reciklažu i to potpuno besplatno. Doduše, uvodi se red na auto-otpade i definiše zakonska procedura za postupanje sa dotrajalim automobilima, otpadnim uljima, gumama i akumulatorima.
Na hiljade vozača širom Srbije koji voze stare i dotrajale automobile uglavnom zato što nemaju dovoljno novca da ih zamene za novije uskoro bi se mogli naći na udaru ekoloških propisa, pa siromaštvo neće biti jedina muka s kojom treba da se bore.