Sve o auto-gasu na jednom mestu
ENCIKLOPEDIJA VOŽNJE NA TNG


Rubrika: SAT Plus 393
Datum izdavanja: 05.05.2016.

Pred vama je specijalni dodatak posvećen tečnom naftnom gasu. Revija SAT Plus je mnogo puta pisala o ovom gorivu i svim aspektima njegovog korišćenja, od konstrukcije, preko isplativosti do bezbednosti. Testirali smo i detaljno predstavili nekoliko automobila sa pogonom na gas, i čak smo organizovali i jedinstvene testove da bismo proverili koliko je TNG siguran.
U ovom dodatku objedinili smo praktično sve informacije koje smo u poslednjih desetak godina dali u našoj reviji, naravno osvežene aktuelnim podacima. Tako ćete na sledećim stranama pronaći odgovore na brojna pitanja, recimo o tome koliko kilometara treba preći da bi se isplatila prepravka automobila za korišćenje tečnog naftnog gasa i koji prateći troškovi očekuju one koji ga koriste. Upravo to je jedna od veoma aktuelnih dilema jer su se cene goriva u poslednje vreme često i značajno menjale, a sa njima i razlika u ceni gasa i benzina, od koje isplativost umnogome zavisi. Tu su i saveti o održavanju i bezbednom korišćenju uređaja za gas, opis instalacije i ugradnje u automobil, objašnjenje o dobijanju atesta, prikaz najsavremenijih uređaja, iskustva sa primenom gasa za pogon kamiona itd. Dakle, ovaj dodatak biće koristan i onima koji razmišljaju o tome da pređu na automobil na TNG, kao i vlasnicima automobila koji ga već koriste.