Sve o prepravkama automobila
BEZ ATESTA NEMA REGISTRACIJE


Rubrika: SAT Plus 336
Datum izdavanja: 27.02.2014

Kao što posle ugradnje uređaja za gas mora da se uradi takozvani atest, tako i posle svake druge prepravke treba da se proveri da li je automobil ispravan i bezbedan. Kako izgleda procedura provere i koliko košta. Kolike su kazne za vozače koji „preskoče“ proveru
Verovatno vam izgleda da to što neko stavi svetleće diode ili dnevna svetla da bi svoj automobil učinio lepšim ili savremenijim ne može da napravi neku štetu i da nema razloga da se tako nešto zabranjuje. Propisi međutim kažu nešto sasvim suprotno i predviđaju da zbog takvih „sitnica“ vozač može da se kazni i sa 20.000 dinara. Tačnije, samo postavljanje dodataka ne mora da bude prekršaj, ali ako se potom automobil stručno ne proveri, ZOBS predviđa kaznu od 6.000 do 20.000 dinara i isključenje takvog vozila iz saobraćaja. Radi se o tome da zakon polazi od pretpostavke da praktično svaka izmena na vozilu može uticati na njegove sigurnosne i druge osobine, naročito ako se nepravilno izvede. Čak i ako izmena ne utiče na osobine automobila, to neko ko je stručan treba da proveri i potvrdi…