Tržište naftnih derivata
DVA PROGRAMA KONTROLIŠU GORIVO


Rubrika: SAT Plus 389
Datum izdavanja: 10.03.2016.

Kako tržišni inspektori proveravaju benzinske pumpe od kada je počeo program monitoringa kvaliteta goriva? Ko sačinjava ekipe koje obavljaju kontrole? Koliko se postupak razlikuje u odnosu na proveru nivoa markera. Kada je krajem prošle godine počeo program monitoringa kvaliteta goriva, bila je to druga velika novina u radu tržišne inspekcije u poslednje dve godine. Prethodno su, sredinom 2014. godine, počele kontrole u okviru programa markiranja goriva, koje su pored ostalog povećale učestalost izlazaka inspektora na pumpe pet puta.