Upoznajte atraktivne predele naše zemlje
NAJLEPŠI VODOPADI I VRELA SRBIJE


Rubrika: SAT Plus 399/400
Datum izdavanja: 28.07.2016.

Priroda stvara bajkovite i maštovite tvorevine, najčešće na nepristupačnim terenima i u gustim šumama, ali ima i lako dostupnih vodenih čuda, koja su idealna za izlet, vikend ili kraći odmor. Desetine hiljada naših ljudi ne hrli leti na more, niti odlazi u najposećenije domaće centre, već slobodne dane koristi za odmor u prirodi, daleko od gužve i klasičnih sadržaja. Vodopadi i vrela su među najprivlačnijim destinacijama, jer su idealni za beg sa asfalta, a pružaju nesvakidašnji doživljaj. Nažalost, većina se nalazi na veoma nepristupačnom terenu, pa nisu dostupni svim turistima.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 399/400 na stranama 78-81.