Upozoravamo
ZABORAVLJENI PORED PUTA


Rubrika: SAT Plus 380
Datum izdavanja: 05.11.2015.

Saobraćajna signalizacija direktno utiče na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Zamislite samo šta bi se dešavalo da ne postoje znakovi koji vozače upozoravaju na opasnost koja im preti na putu, kao što su dvostruka oštra krivina ili prelazak preko pruge. Bez obzira na to da li znaci upozoravaju, zabranjuju ili obaveštavaju, svi učesnici saobraćaja dužni su da ih poštuju, kako bi bezbedno stigli tamo gde su i pošli…