Usvojen novi Zakon o zaštiti potrošača
ODŠTETA I ZBOG LAŽNE KILOMETRAŽE


Rubrika: SAT Plus 346
Datum izdavanja: 17.07.2014

Kad možete odustati od kupovine i tražiti da vam vrate novac, a kada morate pristati na zamenu ili popravku. Kako da ostvarite prava i kome da se obratite ako budete prevareni. Serviser ili prodavac kojem uložite pismenu reklamaciju dužan je da odgovori u roku od osam dana i da predloži način na koji će problem biti rešen ako je prigovor osnovan. Kad se ne plaća sudska taksa za tužbu protiv nesavesnog prodavca

Najzad je usvojen i već je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača o kojem je već bilo dosta reči i koji bi trebalo da obezbedi veća prava korisnicima raznih usluga, kupcima razne robe, pa tako i automobila. Kada od 21. septembra bude počela puna primena novih propisa, vozači će imati veća prava, bez obzira na to da li koriste usluge nekog servisa, kupuju automobile ili auto-delove, a ako ono što su platili ne radi kako treba, moći će da traže svoj novac natrag…