Uviđaji saobraćajnih nezgoda
IZBEGNITE KRIVICU U POLICIJSKOM ZAPISNIKU


Rubrika: SAT Plus 325
Datum izdavanja: 26.09.2013

Šta sve treba da uradite i kako da se ponašate da biste se osigurali da će policijski zapisnik o uviđaju biti što verodostojnije sačinjen. Šta možete tražiti od uviđajne ekipe i na koji način možete podneti prigovor ukoliko bilo čime niste zadovoljni. Kada ne treba poslušati policajca

Svaka saobraćajna nezgoda kod učesnika izaziva stres, uznemirenost, brigu i nelagodnost zbog pričinjene štete, kao i strah od kazne, pogotovo kada ta šteta nije samo materijalna nego još bude povređenih ili nastradalih. Zbog svega toga, vozači koji se nađu u takvoj situaciji, često nisu dovoljno pribrani i smireni tokom policijskog uviđaja, pa ne kažu ili ne napišu sve što bi trebalo, zbog čega kasnije mogu imati velikih problema. U razgovoru sa rukovodiocima policijske ekipe za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda koji za sobom imaju bogato iskustvo, pokušali smo da saznamo šta je sve to što vozač može sam učiniti i što ne treba da propusti nakon što mu se dogodi nezgoda i nakon što obezbedi lice mesta sigurnosnim trouglom. Ukratko, šta treba da uradi i kako da se ponaša pre, za vreme i nakon policijskog uviđaja da bi izbegao ili makar smanjio mogućnost da bude okrivljen i osuđen za izazivanje saobraćajne nezgode…