Za koga ne važe saobraćajni propisi
KOJI VOZAČI SU IZNAD ZAKONA


Rubrika: SAT Plus 309
Datum izdavanja: 14.02.2013

Ko ne mora da poštuje ograničenja brzine i druga saobraćajna pravila, a ko ne mora ni da plati kaznu kada prekrši zakon? Kada poslanicima može a kada ne može da se sudi? Da li diplomate moraju da poštuju propise? Ako krivac ne može da se kazni, da li od njega može da se dobije odšteta?

Zakon je za sve isti – to je fraza koju svi znamo iako je u životu često drugačije. Da li je zaista tako, istražili smo ovog puta pogledavši u same zakone, konkretno u Zakon o bezbednosti saobraćaja koji nas najviše interesuje. Premda bi se moglo reći da je jednak za većinu, obično postoji neko „ali“, to jest izuzeci za koje zakon ne važi, pa tako ima i onih za koje ni saobraćajni propisi ne važe…