Zapisnici o saobraćajnim prekršajima
KAKO VOZAČ DA TUŽI POLICAJCA


Rubrika: SAT Plus 269/270
Datum izdavanja: 04.08.2011

Kome, gde i kako se možete žaliti ako vam saobraćajni policajac napiše kaznu zbog prekršaja koji smatrate da niste napravili, a ne pokaže vam zapisnik ili u njega ne unese vaše primedbe. Koliko pritužba na policijski zapisnik može da pomogne vozaču u odbrani pred sudom. Kome, gde i na koji način treba da se obratite kada mislite da je saobraćajni policajac povredio vaša prava

Iako statistički podaci o broju stradalih na našim drumovima govore drukčije, među srpskim vozačima i dalje preovlađuje mišljenje da je novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju donet pre svega da bi se „narodu uzele pare“. Uvođenje video-nadzora i postavljanje kamera za snimanje saobraćajnih prekršaja, kao i veliki broj policijskih patrola na našim putevima dodatno učvršćuju takve stavove. Mnogi vozači veruju da ih policija zaustavlja i kontroliše samo da bi ih kaznila, pa čak i onda kada za to nema razloga. Sa druge strane, pripadnici saobraćajne policije imaju toliko posla sa bahatim i nedisciplinovanim vozačima da ponekad zaista i pogreše, pa se dešava i da neko bude kažnjen za nešto što možda nije učinio…