Zaštitne ograde na putevima
ČUVAR NAŠE BEZBEDNOSTI


Rubrika: SAT Plus 370
Datum izdavanja: 18.06.2015.

Čelične zaštitne odbojne ograde su jedan od osnovnih elemenata bezbednosti u saobraćaju. Njihova svrha je da spreče izletanje vozila sa puta, ali i da istovremeno bitno umanje posledice nezgode po vozilo i putnike u njemu. Mnogi ne znaju da se ograde najvišeg kvaliteta prave i u Srbiji. Kada su početkom godine objavljeni podaci o bezbednosti saobraćaja u 2014, s pravom smo bili zadovoljni činjenicom da je na našim putevima stradalo najmanje ljudi od kada se statistika vodi. Najviše zasluga svakako ima policija koja je obavljala pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju kao i vozači koji su očigledno počeli da menjaju neke stare navike…