Zašto treba voziti sa pravilno napumpanim gumama
PRITISAK OD KOGA BOLI GLAVA


Rubrika: SAT Plus 424
Datum izdavanja: 13.07.2017.

Pneumatici su jedina dodirna tačka automobila s podlogom i zato je njihova uloga u bezbednosti vozača i putnika veoma značajna. Šta vrede bezbednosni sistemi i vešt vozač, kada se između njih i podloge nalazi pneumatik lošeg kvaliteta. Mnogi zaboravljaju da nije samo „ćelava“ guma opasna, već i ona koja nije propisno napumpana. Iako proizvođači preporučuju da se pritisak u gumama kontroliše najmanje jednom mesečno, većina vozača to zaboravlja, a pojedini se sete tek kada je baš očigledno da se pneumatik ispumpao – čime se nepotrebno preuzima veliki rizik.
Samo pneumatik koji je optimalno napumpan prema uputstvu proizvođača, omogućava precizne reakcije na pokrete upravljača. Sa ispumpanim gumama, kada je reč o zadnjim točkovima, lakše dolazi do zanošenja zadnjeg kraja vozila jer, zadnja osovina nema dovoljno bočno držanje.

Ceo članak možete pročitati u Elektronskom izdanju revije SAT Plus 424 na stranama 6-7