image

Šta kvari amortizere?

Kako prepoznati kvar amortizera i da li ako su neispravni mogu da utiču na ostale delove sistema za oslanjanje? Kakvi sve postoje, ali i kako se kontroliše njihova ispravnost