USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja internet sajta www.satplus.rs i aplikacije SAT HUB
Web stranica www.satplus.rs i aplikacija SAT HUB sastoje se od različitih sadržaja koje pribavlja, stvara, unosi ili održava SAT Media Group. Ako koristite ovu prezentaciju i njene stranice, kao i aplikaciju smatra se da se slažete sa svim pravilima, uslovima i odredbama bez modifikacija.
USLOVI KORIŠĆENJA
Sajtu www.satplus.rs mogu pristupiti svi, bez prethodne registracije, a aplikaciju svi mogu preuzeti sa odgovarajućih platforma. Svi korisnici imaju mogućnost registracije, kao i kupovine  pretplate. Korisnici koji se registruju (otvore lični nalog, ostavie je svoju e-mail adresu i odobrili da ga kontaktiramo sa informacijama o novostima na aplikaciji i našim ponudama i ponudama naših partnera) imaju mogućnost da pristupe članku gde će videti jedan deo objavljenog teksta odnosno prvih 60 sekundi svakog videa. Takođe, pristupa delu za korisnike sa pretplatom gde oni objavljuju svoj sadržaj. Imaju mogućnost da kupe pretplatu ili osvoje besplatnu prikupljanjem bodova (više na linku BODOVI). 
Pretplatnik (Korisnik koji je kupio ili osvojio pretplatu pomoću bodova) ima neograničen pristup svim sadržajima. Može da komentariše svaki članak i odgovara drugim korisnicima. Neograničen pristup svim uživo uključenjima, mogućnost postavljanja pitanja svim sagovornicima i direktno odgovaranje u toku uključenja uživo. Korisnik koji je kupio pretplatu i skupio bodove ima poseban status koji mu omogućava pristup i korišćenje posebnog dela sajta odnosno aplikacije u kojem može da aplouduje sopstveni sadržaj. 

Kupovina pretplate se obavlja putem sajta www.satplus.rs unošenjem odgovarajućih podataka. Pretplata je godišnja.
IZVORI I TAČNOST PODATAKA
Svi podaci na ovoj web prezentaciji u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog izrazitog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na ovoj stranici SAT Media Grupa ne garantuje za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornom za njihovu aktuelnost, kompletnost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet stranice.
MODIFIKACIJA OVIH PRAVILA KORIŠĆENJA
SAT Media Group redovno proverava i ažurira informacije objavljene na stranicama prezentacije, ali zadržava pravo na izmenu pravila, uslova i objava koje regulišu njeno korišćenje. SAT Media Group zadržava pravo da bez prethodne najave promeni bilo koji deo internet stranice, bilo koji podatak ili informaciju. SAT Media Group ne daje nikakve garancije za bilo koji od sadržaja prikazan na ovoj internet stranici. Ni pod kojim okolnostima SAT Media Group nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada internet prezentacije, za bilo koju štetu nastalu preuzimanjem podataka ili pristupom ovoj stranici.
ELEKTRONSKO PLAĆANJE
Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane - WSPay. WSPay poseduje odgovarajući sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštiti. O uslovima korišćenja i načina rada WSPay - molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načinom rada koji su istaknuti na adresi https://www.wspay.rs/
Korisnik prihvatanjem ovih uslova daje saglasnost da se transakcije obavljaju platnim karticama posredstvom WSPay i uslovima i načinom rada treće strane. Podatke koje treća strana prikuplja zarad obavljanja transakcija i njihova zaštita urešena je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se imaju smatrati obrađivačima.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. 
U slučaju nemogućnosti pristupa sadržaju za koji ste se pretplatili, kao i u slučaju neuspešne transakcije sve reklamacije slati na mail internet@satmediagroup.net.

Rok za rešavanja reklamacija iznosi 14 dana od dana kada je reklamacije izjavljena.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.satplus.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
VEZA DO STRANICA TREĆE STRANE
Web stranica www.satplus.rs kao i aplikacija može da sadrži veze prema drugim Web stranicama. SAT Media Group nema kontrolu nad tim stranicama niti je odgovoran za njihov sadržaj, uključujući bez ograničenja vezu prema nekoj drugoj stranici, ili izmene i ažuriranje takve stranice. SAT Media Group nije odgovoran za webcasting ili drugu vrstu prenosa koju primi sa povezane stranice.
OGLASNE PORUKE
Za sve oglasne poruke koje se pojavljuju na ovoj internet stranici odgovorni su isključivo njihovi kreatori. SAT Media Group nema kontrolu nad uslugama ili proizvodima koji se eventualno nude kroz te oglasne poruke i ne garantuje za tačnost, zakonitost ili ispunjenje bilo koje od ponuda navedenih u oglasnim porukama.
NEZAKONITO ILI ZABRANJENO KORIŠĆENJE
Prihvatanjem uslova za korišćenje stranica Web prezentacije SAT Media Group potvrđujete da nećete upotrebljavati navedene Web stranice u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene navedenim pravilima ili uslovima. Nije dopušteno da se koristite ovim stranicama na način koji bi stranicu oštetio ili je onesposobio, preopteretio i narušio, te koji bi ometao druge korisnike da se njome služe. Nije dopušteno da uzimate ili pokušate da dobijete materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.
USTUPANJE PRISTUPNIH ŠIFRI I SADRŽAJA
Svaki korisnik prilikom registracije na internet prezentaciju otvara svoj lični nalog sa ličnim pristupnim šiframa koje omogućavaju pristup određenim sadržajima prezentacije. Ove šifre kao i navedeni sadržaji, uključujući i naknadno kupljene sadržaje, namenjeni su isključivo onome ko je otvorio nalog. Deljenje, ustupanje, javno oglašavanje ili obelodanjivanje ličnih pristupnih šifri na bilo koji način je zabranjeno. SAT Media Group zadržava pravo da trajno ukine pristup internet prezentaciji svakome ko na ovaj način krši pravila korišćenja internet prezentacije
IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI
Informacije, softver, proizvodi i usluge koje stranica sadrži ili koje su dostupne kroz korišćenje stranice mogu da sadrže netačnosti ili tipografske greške. Unesene informacije menjaju se periodično. SAT Media Group može unapređivati i/ili menjati Web stranicu i aplikaciju u bilo kojem trenutku. Sadržaj objavljen na Web stranici ne može biti temelj za donošenje ličnih, pravnih ili finansijskih odluka. Web stranica www.satplus.rs kaoi aplikacija SAT HUB ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu ili neku drugu štetu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korišćenjem stranice ili njenim radom. Navedeno pravilo se primenjuje u najvećem mogućem obimu koji propisuje primenljivi zakon.
PREKID / OGRANIČENJE PRISTUPA
SAT Media Group zadržava vlastito diskreciono pravo da prekine korisniku pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom delu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.
AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITNI ZNAKOVI
Ukupan sadržaj stranica Web prezentacije www.satplus.rs SAT Media Grupe d.o.o. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika, zahteva prethodno pismeno dopuštenje SAT Media Grupe