image

Da li nas čeka "strujni udar" na Euro 7

Šta će sada biti sa Euro 7 normama i kada će se meriti štetne čestice koje se oslobađaju trošenjem kočnica i pneumatika?